Phòng Deluxe

 • Số khách: 2 khách
 • Kích thước: 34m2
 • Hướng nhìn:Hồ bơi/Thành phố/Vườn
 • Bấm vào đây
View Details

Phòng Super Deluxe

 • Số khách: 2 khách
 • Kích thước: 42m2
 • Hướng nhìn:Sông Hoài
 • Bấm vào đây
View Details

Phòng Superior

 • Số khách: 2 khách
 • Kích thước: 32m2
 • Hướng nhìn:Cửa sổ lớn
 • Bấm vào đây
View Details

Phòng Suite

 • Số khách: 2 khách
 • Kích thước: 60m2
 • Hướng nhìn:Toàn cảnh sông Hoài
 • Bấm vào đây
View Details

Phòng Luxury

 • Số khách: 2 khách
 • Kích thước: 50m2
 • Hướng nhìn:Sông Hoài
 • Bấm vào đây
View Details

Phòng gia đình 4 người

 • Số khách: 4 khách
 • Kích thước: 80m2
 • Hướng nhìn:Sông Hoài/Hồ bơi
 • Bấm vào đây
View Details